Løyper

All informasjon om merking og begrensninger blir gitt på deltagermøte.
Det vil bli gått opp spor og merket trasé.

  •  Dette er vårt arbeidskart når vi lager løyper for Skittentind Rando. I hovedsak er det slik løypene for Comp og Original blir.
  • Grønne streker er løype oppover på ski med feller.
  • Røde streker er nedover hvor feller skal av.
  • Gult er tekniske partier hvor skiene skal av og festes på sekk.
  • Original er heltrukket linje og Comp er striplet. Hvis vær og føre blir optimalt kan det bli spenstigere traseer og flere høydemeter. Hvis vær og føre er dårlig kutter vi ned på noe og flytter noe annet