Frivillig

Frivillige til Skittentind Rando 2017
For at vi skal kunne arrangere norges flotteste toppturkonkurranse så er innsatsen fra de frivillige avgjørende viktig. Vi trenger hjelp til alt fra å trakke løyper, bemanne poster i løypa, til å dirigere trafikken, til å grille de fantastiske pølsene og arrangere FEST. Bli medlem på FB-siden Frivillig Skittentind Rando 2017, delta, og du får være med på å gjøre SR 2017 til en festdag!
https://www.facebook.com/groups/1636517559977762/?fref=nf

Eller du sender e-post til tromsorandoneeklubb@gmail.com